Εργασίες αποκατάστασης και κατασκευή νέων φρεατίων για την απορροή των όμβριων υδάτων υλοποίησε η Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Κατερίνης στον συνοικισμό Μελιαδίου της τοπικής κοινότητας Λαγόραχης.

Οι παρεμβάσεις έγιναν μετά από αίτημα του τοπικού  συμβουλίου με σκοπό   τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων της περιοχής και την αποφυγή τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκληθούν από έντονες βροχοπτώσεις.