Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο 67 χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης
στο ύψος του Αιγινίου, λόγω εκτέλεσης έκτακτων εργασιών ύδρευσης.Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται από παρακαμπτήριους δρόμους μέσω τοπικών δημοτικών οδών.