Η ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΟ  ΤΟ 1950 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1974: ΚΑΧΕΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ