Έργα συντήρησης, αποκατάστασης και βελτίωσης των συνθηκών διέλευσης των πεζών εντός του κεντρικού πλέγματος των πεζοδρόμων της πόλης είναι σε εξέλιξη από συνεργεία της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης.

Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στην επισκευή του δικτύου μέσω τμηματικής ανακατασκευής και επανατοποθέτησης των επιφανειών επίστρωσης με κυβόλιθους.