Τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφτηκε αντιπροσωπεία μαθητών από το 1ο ΕΠΑΛ συνοδευόμενοι από εκπροσώπους της σχολής γονέων και εκπαιδευτικό του σχολείου με θέμα τη μη ή την έγκριση τριών ολιγομελών τμημάτων τα οποία δεν είχαν εγκριθεί από το υπουργείο Παιδείας. Ήδη οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ όταν δέχτηκαν το αίτημα είχαν κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες  στο υπουργείο παιδείας .Αποτέλεσμα το ένα από τα τρία τμήματα εγκρίθηκε ενώ βρίσκεται σε αναμονή ώστε να εγκριθούν και τα άλλα δύο κάτι που φαίνεται ότι και θα συμβεί.

Άξιο αναφοράς ότι πέρυσι υπήρχαν προβλήματα με 19 ολιγομελή τμήματα ενώ φέτος ο αριθμός έπεσε στα τρία.