Facebooktwitterlinkedinmail
Η Διεύθυνση
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Πιερίας ενημερώνει τους
ενδιαφερόμενους για ένταξη στο πρόγραμμα νέων γεωργών (Υπομέτρο 6.1
«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 2014-20) ότι ως
περίοδος σύνταξης και οριστικοποίησης των ηλεκτρονικών αιτήσεων
στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας (από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της
υποβολής) ορίζεται η περίοδος από 31-10-2016 έως και
31-12-2016
.
Οι
υποψήφιοι, αφού υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) τις αιτήσεις στήριξης-φακέλους υποψηφιότητας,
οφείλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα
εργασίμων ημερών
από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των
αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή από τις
2-1-2017 έως και τις 16-1-2017
, να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν
(πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής
εκμετάλλευσης, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.

Σε κάθε περίπτωση, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή που
αναρτώνται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) πρέπει να έχουν
ημερομηνία έκδοσης μέχρι και τις 23-12-2016.