Facebooktwitterlinkedinmail
Το  Τμήμα Εμπορίου
& Ανωνύμων Εταιριών, της Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας
Πιερίας επειδή  κατά την πασχαλινή
περίοδο, παρουσιάζεται αυξηµένη ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών που εθιµικά
συνδέονται µε το εορταστικό κλίµα των ηµερών , προκειµένου να διασφαλιστεί η
εύρυθµη λειτουργία της αγοράς και η προστασία του καταναλωτικού κοινού, εντείνει
τους ελέγχους αναφορικά µε την τήρηση του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου που
διέπει τη λειτουργία της αγοράς και συγκεκριµένα:
α) Του Ν.4177/06-08-2013-ΦΕΚ 173/Α/08-08-2013 «Κανόνες
ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
β) Της απόφασης µε αριθ. πρωτ. Α2-718/31-07-2014-ΦΕΚ
2090/Β/31-07-2014 «Κωδικοποίηση Κανόνων ∆ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων και
Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ)».
γ) Του Ν. 4264/2014-ΦΕΚ 115/Α/15-05-2014 «Άσκηση
Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
δ) Της µε αριθ. πρωτ. 56885 Απόφασης «Κώδικας
δεοντολογίας για την προστασία του καταναλωτή κατά τις προσφορές, τις εκπτώσεις
και τις προωθητικές ενέργειες» -ΦΕΚ 3107/Β/19-11-2014».
ε) Της Υπουργικής απόφασης µε αριθ. πρωτ.
17730/13-02-2017-ΦΕΚ 453/Β/16-02-2017 « Ρυθµίσεις ειδικότερων λεπτοµερειών
………….σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 4446/2016 (Α΄240)» σύµφωνα
µε την οποία οι επιχειρήσεις –δικαιούχοι πληρωµής οι οποίοι αποδέχονται κάρτες
πληρωµής υποχρεούνται να ενηµερώνουν τους καταναλωτές σχετικά µε την αποδοχή
καρτών και µέσων πληρωµής του συστήµατος καρτών πληρωµής, σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 66 του ν. 4446/2016 (Α΄240)».
               Ειδικότερα οι έλεγχοι στις επιχειρήσεις θα
επικεντρώνονται προς :
·        
Την ενημέρωση των καταναλωτών (ανάρτηση
πινακίδων) σχετικά µε την αποδοχή καρτών και µέσων πληρωµής του συστήµατος
καρτών πληρωµής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 66 του ν. 4446/2016
(Α΄240)
·        
Την ανάρτηση πινακίδων µε τις προβλεπόµενες
ενδείξεις.
·        
Την επισήµανση των τροφίµων (προσυσκευασµένων
και µη ) –ενδείξεις ιδίως δε σε περιπτώσεις ανακριβών –παραπλανητικών
ενδείξεων.
·        
Την είσπραξη αντιτίµου µεγαλύτερου του
αναγραφόµενου επί των πινακίδων ή των τιµοκαταλόγων.
·        
Την έκδοση νοµίµων παραστατικών στοιχείων σε
όλα τα στάδια διακίνησης.
·        
Την ελλιπή στάθµιση.
·        
Κάθε άλλη παράβαση που αναφέρεται στο Νόµο
4177/2013, και στη µε αριθµ. πρωτ. Α2- 718/31-07-2014 απόφαση.
Οι σχετικές επισηµάνσεις θα πρέπει να αναγράφονται όπου
αυτό απαιτείται τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα και να είναι άµεσα ορατές
στους καταναλωτές. Θα πρέπει να αποφεύγονται εκφράσεις, σήµατα ή οποιαδήποτε
άλλη ένδειξη που ενδεχοµένως θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε παραπλάνηση τον
καταναλωτή.
 Επί διαπιστωµένων
παραβάσεων, επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις σύµφωνα µε τον Ν.4177/2013 καθώς και
διοικητικές κυρώσεις σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. Α2-718/31-07- 2014 απόφαση, την
µε αριθ. πρωτ. 17730/13-02-2017 απόφαση και το N.4264/2014, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει και, εφόσον προβλέπεται, οι υποθέσεις αποστέλλονται και στις αρµόδιες
Εισαγγελικές Αρχές.
. Ανάλογα εφαρµόζονται και οι διατάξεις του Ν.3959/2011
(ΦΕΚ 93/Α/20-04-2011) «Περί προστασίας του ελευθέρου ανταγωνισµού», και όπου
διαπιστώνονται στρεβλώσεις στην αγορά (εναρµονισµένες πρακτικές, µονοπωλιακές ή
ολιγοπωλιακές δραστηριότητες, δεσπόζουσα θέση κ.λ.π.) παραπέµπονται στην
αρµόδια Επιτροπή Ανταγωνισµού.

Χρέος μας είναι η αποτροπή φαινομένων εξαπάτησης και εκμετάλλευσης των
καταναλωτών, και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού