Facebooktwitterlinkedinmail
Ερώτηση  του
βουλευτή Πιερίας Στέργιου Καστόρη στη Βουλή –την συνυπογράφουν άλλοι 46
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
Οι δυσμενείς
επιπτώσεις
μιας ευνοϊκής
ρύθμισης
Το πρόβλημα που
δημιουργεί σε μερίδα συνταξιούχων και δικαιούχων επιδομάτων λόγω αναπηρίας η
ευνοϊκή ρύθμιση που παρατείνει τις παροχές  τους επί εξάμηνο, εφόσον εκκρεμεί στις
υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση, επισημαίνει ο βουλευτής Πιερίας
Στέργιος Καστόρης σε ερώτησή του που φέρει τη συνυπογραφή άλλων 46 βουλευτών
του ΣΥΡΙΖΑ.
          Ο βουλευτής εστιάζει στις διατάξεις
του νόμου που προβλέπουν την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών, σε
περίπτωση που ο δικαιούχος κριθεί ότι φέρει ποσοστό αναπηρίας μικρότερο από
αυτό που είχε πριν.
         Όπως σημειώνει, το πρόβλημα προκύπτει
καθώς ο νομοθέτης προέβλεψε αυτές οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές να
αναζητούνται άτοκα, δια συμψηφισμού, με μηνιαία παρακράτηση 20% από τυχόν
χορηγούμενες συνταξιοδοτικές παροχές, στην
περίπτωση όμως που δεν χορηγούνται παροχές, να αναζητούνται  σύμφωνα με τις διατάξεις  του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, δηλαδή να
αναζητείται η επιστροφή του συνόλου του ποσού, εφάπαξ. Πράγμα που μπορεί να
γίνει και μετά από τρία χρόνια!
         Ο βουλευτής Πιερίας και οι άλλοι 46
συνυπογράφοντες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν να δοθεί η δυνατότητα καταβολής και
αυτών των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών σε δόσεις, αλλά και να επιταχυνθούν
τόσο οι διαδικασίες έκδοσης των γνωματεύσεων των ΚΕΠΑ (για να μη συσσωρεύονται οφειλές
σε οικονομικά αδύναμες κοινωνικά ομάδες), όσο και οι αποφάσεις καταλογισμού των
αχρεωστήτως εισπραχθέντων από τα ασφαλιστικά Ταμεία.
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που κατατέθηκε στη Βουλή στις 8.2.2017
        Σύμφωνα με
το άρθρο 66 Ν.4144/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 50
Ν.4430/2016, «
στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας και,
εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α ιατρική κρίση, χωρίς
υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας
παρατείνεται για ένα εξάμηνο, με το ίδιο ποσό που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι
πριν από τη λήξη του δικαιώματος, με την προϋπόθεση ότι για το δικαίωμα αυτό
είχαν κριθεί από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή αναπηρίας με ποσοστό
αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
        Εάν μετά τη γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών
ΚΕ.Π.Α κριθεί ότι αυτοί δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας ή φέρουν
μικρότερο ποσοστό αναπηρίας από το προγενεστέρως κριθέν, οι αχρεωστήτως
καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα,
δια συμψηφισμού, με μηνιαία
παρακράτηση 20% από τις τυχόν χορηγούμενες
συνταξιοδοτικές παροχές, ενώ, στην περίπτωση που δεν χορηγούνται παροχές,
αναζητούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
          Οι ως άνω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για όλα τα
επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, καθώς και για τις συντάξεις με αιτία
την αναπηρία, ενώ, για τον ίδιο χρόνο, παρατείνεται η ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη όσων εμπίπτουν στο παρόν άρθρο. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει
αναδρομικά από 1.7.2016 για όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής
του και λήγει στις 30.6.2017».
           Πρόκειται
για μία εύλογη και δίκαιη νομοθετική
διάταξη, η οποία προστατεύει μία ευάλωτη ομάδα πολιτών, τους συνταξιούχους λόγω
αναπηρίας
, καθώς και όλους τους δικαιούχους επιδομάτων που χορηγούνται λόγω
αναπηρίας, στις περιπτώσεις που, λόγω καθυστέρησης έκδοσης των σχετικών
εγγράφων από τις Επιτροπές ΚΕΠΑ χωρίς υπαιτιότητά τους, θα κινδύνευαν να χάσουν
ίσως το μοναδικό και απαραίτητο για τη διαβίωσή τους έσοδο.
         Το ζήτημα
που ανακύπτει έχει να κάνει με την περίπτωση
αναζήτησης των ποσών
σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κ.Ε.Δ.Ε.
Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα επαχθή τρόπο αναζήτησης των αχρεωστήτως
εισπραχθέντων,
δεδομένου ότι αυτά
είναι απαιτητά άμεσα στο σύνολό τους (εφάπαξ) και σε χρόνο πολύ μεταγενέστερο
της είσπραξής τους από τους δικαιούχους. Χαρακτηριστική
είναι η
περίπτωση δικαιούχου
αναπηρικής σύνταξης από τον ΟΓΑ, η οποία εισέπραξε κατ’ άρθρο 66 Ν. 4144/13
ποσό 3.087,65 ευρώ το διάστημα 05/2013 έως 10/2013, ποσό που αναζήτησε ο ασφαλιστικός
φορέας ως αχρεωστήτως καταβληθέν τρία χρόνια μετά, το Σεπτέμβριο του 2016
.
         
Αν λάβουμε υπόψη την οικονομική δυσπραγία των
πολιτών στις συνθήκες παρατεταμένης οικονομικής κρίσης που περνά η χώρα μας,
γίνεται ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την επίλυση του
προβλήματος,
τέτοια που να επιτρέπουν στους κοινωνικά αδύναμους συμπολίτες μας και
να ανταποκρίνονται στην όποια υποχρέωση επιστροφής των αχρεωστήτως
εισπραχθέντων από αυτούς ποσών και να διαβιούν με αξιοπρέπεια, χωρίς να ανατρέπονται
πλήρως τα δεδομένα του ατομικού ή οικογενειακού τους προϋπολογισμού.
Με βάση τα
παραπάνω, ερωτάται η κυρία υπουργός:
–      
Προτίθεται
να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία ώστε να υπάρχει δυνατότητα καταβολής των
ποσών αυτών σε έναν εύλογο αριθμό δόσεων, πάνω από τις 12 δόσεις της πάγιας
ρύθμισης, που ήδη ισχύει για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους φορείς
κοινωνικής ασφάλισης;

–      
Προτίθεται
να εξετάσει το ενδεχόμενο επιτάχυνσης της διαδικασίας έκδοσης των γνωματεύσεων
των υγειονομικών επιτροπών ΚΕΠΑ (ώστε να μη συσσωρεύονται οφειλές σε οικονομικά
αδύναμες κοινωνικά ομάδες, χωρίς μάλιστα δική τους υπαιτιότητα), αλλά και των
αποφάσεων καταλογισμού των αχρεωστήτως εισπραχθέντων από τα ασφαλιστικά Ταμεία;