'Έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια μια αυξανόμενη αποδυνάμωση της μνήμης του ανθρώπινου είδους. Πολλές επιστημονικές έρευνες συνδέουν αυτό το φαινόμενο με την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Με ποιον τρόπο όμως η τεχνολογία μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα…

Τα μυστικά της μακροζωίας στην Ικαρία  Η επιστημονική κοινότητα συνεχίζει την προσπάθεια διαλεύκανσης του "μυστηρίου" της Ικαρίας, όπου το ποσοστό των ατόμων που ζουν πάνω…