Οι μεγάλες εταιρείες χρησιμοποιούν πολλούς έξυπνους τρόπους στις συνεντεύξεις που κάνουν για μία θέση εργασίας προκειμένου να εξετάσουν αν κάποιος είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για…

 'Έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια μια αυξανόμενη αποδυνάμωση της μνήμης του ανθρώπινου είδους. Πολλές επιστημονικές έρευνες συνδέουν αυτό το φαινόμενο με την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Με ποιον τρόπο όμως η τεχνολογία μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα…