Φανταστείτε να μπορούσατε, απλά τοποθετώντας μια μικρή ποσότητα σάλιου σε ένα usb, να ελέγξετε ολόκληρο το dna σας και να πάρετε μια ακριβής ιατρική γνωμάτευση.…