Οι άνθρωποι συμπονούμε ότι μας "επιτρέπουν" να συμπονούμε. Λυπόμαστε ότι μας "επιτρέπουν" να λυπόμαστε. Επαναστατούμε για ότι μας "επιτρέπουν" να επαναστατούμε. Αγωνιζόμαστε για ότι μας…