Εμφύλιο πόλεμο προκάλεσε η επιστολή του Επιμελητηρίου Χίου, με την οποία ζητείται ουσιαστικά από τις υγειονομικές υπηρεσίες να κλείσουν τις κοινωνικές κουζίνες, που εξυπηρετούν την…

Εν αναμονή εξελίξεων στο MEGA οι οποίες όμως δεν παρακολουθούνται μόνο από τα πρόσωπα του σταθμού αλλά και γενικότερα, αφού το μέλλον του σταθμού της…