Από το Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι, με βάση το υπ’ αριθμ.…

Γυναίκες και κορίτσια που έχουν υπάρξει αντικείμενα εκμετάλλευσης ή δουλείας κατά την εργασία τους στο εξωτερικό μπορούν να παίξουν έναν ηγετικό ρόλο προκειμένου να σώσουν…