Facebooktwitterlinkedinmail

Ερώτηση με την οποία ζητούν να γίνουν έλεγχοι στα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας ώστε να διαπιστωθεί εάν τηρείται ο όρος περί τετρακοσίων εργαζομένων ανά κανάλι, όπως ρητά ορίζεται από το Νόμο 4339/2015, κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ των οποίων και η βουλεύτρια Πιερίας Ελισσάβετ (Μπέττυ) Σκούφα, στους υπουργούς Ψηφιακής Πολιτικής και Εργασίας.

 Οι βουλευτές ζητούν να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρούνται οι νόμοι που αφορούν τα εργασιακά δικαιώματα.

Επιπλέον σε άλλη ερώτησή τους προς τους υπουργούς Εργασίας και Οικονομικών, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν να ληφθούν μέτρα για τον αποκλεισμό χρονίως πασχόντων ασθενών από προσλήψεις στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, καθώς η προκήρυξη που δημοσιεύτηκε κάνει λόγο για άρνηση προσλήψεων σε όσους «ύστερα από σχετική γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής της, διαπιστωθεί ότι πάσχουν από χρόνιες ασθένειες οι οποίες εμποδίζουν την πλήρη εκτέλεση των καθηκόντων τους».

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι βουλευτές οι προϋποθέσεις πρόσληψης, τις οποίες περιγράφει η προκήρυξη, συνεπάγονται αποκλεισμό από την εργασία ατόμων πασχόντων από χρόνιες ασθένειες, συνιστώντας ευθεία διάκριση και κατάφωρη παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ως εκ τούτου η παραπάνω προκήρυξη αποτελεί παραβίαση της νομοθεσίας της χώρας αλλά και διεθνών συμβάσεων που η χώρα έχει υπογράψει.

Η ερώτηση για τα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας

H ψήφιση, από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, του νόμου 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α/29-10-2015) για τις τηλεοπτικές άδειες, αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα προς την καταπολέμηση του καθεστώτος ακραίας ανασφάλειας, απολύσεων, απλήρωτων δεδουλευμένων και μαύρης εργασίας, που επικρατούσε όλα τα προηγούμενα χρόνια στην πλειοψηφία των ιδιωτικών ελληνικών τηλεοπτικών καναλιών. Όπως ρητά αναφέρεται στο νόμο προκήρυξης των αδειών: «Το προσωπικό των υποψηφίων προς αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου πρέπει να απαρτίζεται τουλάχιστον από: α) τετρακόσια (400) άτομα για άδεια εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα γενικού περιεχομένου, β) διακόσια (200) άτομα για άδεια εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα θεματικού περιεχομένου, γ) πενήντα (50) άτομα για άδεια εθνικής εμβέλειας μη ενημερωτικού χαρακτήρα.» (άρθρο 9, παράγραφος 2, Ν.4339/2015), ενώ τυχόν παραβίαση των όσων ο νόμος προβλέπει στο άρθρο 9, επιφέρει ανάκληση της άδειας των παρόχων με απόφαση του Ε.Σ.Ρ. (άρθρο 15, Ν.4339/2015).

Η κατοχύρωση της εργασιακής ασφάλειας

Επειδή πράγματι τα κανάλια εθνικής εμβέλειας χρειάζονται προσωπικό τουλάχιστον 400 εργαζομένων του οπτικοακουστικού τομέα, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη πανελλαδική λειτουργία τους

Επειδή οι προβλέψεις και οι συνέπειες του Νόμου 4339 είναι σαφείς, αναφορικά με τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών τηλεοπτικών καναλιών ως προς τον αριθμό εργαζομένων ανά κανάλι

Επειδή τον τελευταίο καιρό, δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν κρούσματα ομαδικών απολύσεων σε ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας

Επειδή η κατοχύρωση της εργασιακής ασφάλειας και γενικότερα η διασφάλιση των δικαιωμάτων του κόσμου της εργασίας αποτελούν σημαντικά αξιακά προτάγματα της Αριστεράς

Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί

Έχουν γίνει οι απαραίτητοι σχετικοί έλεγχοι στα κανάλια εθνικής εμβέλειας ώστε να βεβαιωθεί ότι τηρείται ο όρος περί τετρακοσίων εργαζομένων ανά κανάλι, όπως ρητά ορίζεται από το Νόμο 4339/2015;

Έχουν γίνει οι απαραίτητοι σχετικοί έλεγχοι στα κανάλια εθνικής εμβέλειας ώστε να βεβαιωθεί ότι τηρούνται και οι λοιποί νόμοι που αφορούν τα εργασιακά δικαιώματα, όπως αυτά προβλέπονται από τη νομοθεσία (πχ. νομοθεσία περί υπερωριών κλπ.);

Η ερώτηση για τον αποκλεισμό χρονίως πασχόντων ασθενών από προσλήψεις στην Εθνική Τράπεζα

Όπως αναφέρουν στην ερώτηση τους οι βουλευτές, την 1.11.2018 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος δημοσίευσε προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού το οποίο πρόκειται να καλύψει ανάγκες μονάδων διοικήσεως με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. Στην ανακοίνωση αυτή αναφέρεται ότι: «Η Τράπεζα θα αρνηθεί την πρόσληψη υποψηφίων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Εργασίας της, καθώς και, όσων, ύστερα από σχετική γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής της, διαπιστωθεί ότι πάσχουν από χρόνιες ασθένειες οι οποίες εμποδίζουν την πλήρη εκτέλεση των καθηκόντων τους».

Οι προϋποθέσεις πρόσληψης, τις οποίες περιγράφει η παραπάνω προκήρυξη, όπως επεσήμανε και η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, συνεπάγονται αποκλεισμό από την εργασία, ατόμων πασχόντων από χρόνιες ασθένειες, συνιστώντας ευθεία διάκριση και κατάφωρη παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ως εκ τούτου η παραπάνω προκήρυξη αποτελεί παραβίαση της νομοθεσίας της χώρας αλλά και διεθνών συμβάσεων που η χώρα έχει υπογράψει.

 

Θεμελιώδες δικαίωμα η εργασία

Επειδή, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων στην εργασία των συμπολιτών που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και από αναπηρίες, προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία

Επειδή η σοβαρότητα της υπεράσπισης των δικαιωμάτων στην εργασία, των συμπολιτών που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και από αναπηρίες, καταδεικνύεται – πέραν των ειδικών νομοθετικών ρυθμίσεων – και από την σχετική αναφορά του Συντάγματος, το οποίο στο Άρθρο 21, παράγραφο 6 ορίζει ότι «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή της στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»

Επειδή το παράδειγμα υπεράσπισης των δικαιωμάτων στην εργασία πρέπει πρωτίστως να το δίνουν οι μεγάλοι οργανισμοί με σημαντικό κύκλο οικονομικών εργασιών και ειδικό συμβολικό βάρος, όπως η Εθνική Τράπεζα, που αυτοχαρακτηρίζεται ως «η Τράπεζα της Ελληνικής Οικογένειας», καθώς ελέγχει το ¼ της λιανικής τραπεζικής και εμφάνισε σύνολο ενεργητικού το 2017, 64.768.000 ευρώ

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:

Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν για να διορθωθεί η προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού που η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος δημοσίευσε την 1.11.2018, προκειμένου η προκήρυξη αυτή να συμμορφωθεί με το Σύνταγμα και την εθνική νομοθεσία;