Facebooktwitterlinkedinmail

Το  Τμήμα Εμπορίου & Ανωνύμων Εταιριών, της
Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας εφιστά την προσοχή των επαγγελματιών στην τήρηση του
υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της αγοράς και συγκεκριμένα:

α)
Του Ν. 4177/06-08-2013-ΦΕΚ
173/Α/08-08-2013
«Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της
παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
β)
Της απόφασης με αριθ. πρωτ.
Α2-718/31-07-2014-ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014
«Κωδικοποίηση Κανόνων
Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)
».
Συγκεκριμένα με βάση τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων
και Παροχής Υπηρεσιών και τα άρθρα 1
& 2 οι βασικές αρχές τήρησης
πινακίδων τιμών των καταστημάτων
είναι οι
εξής:
 Άρθρο 1
Γενικές Αρχές

1. Ως γενική αρχή της διάθεσης
των προϊόντων (προσυσκευασμένων ή μη) ορίζεται ότι πρέπει να εκτίθενται κατά
τρόπο διακριτό, ώστε η διαφοροποίηση εκάστου είδους να γίνεται άμεσα αντιληπτή
από τον καταναλωτή και με βάση τις αναγραφόμενες ενδείξεις,
είτε επί της
συσκευασίας, είτε στην αντίστοιχη πινακίδα ώστε να μην παραπλανάται ο
καταναλωτής.

2. Η πινακίδα με
τις απαιτούμενες ενδείξεις, όπως προβλέπεται στα επόμενα άρθρα, τοποθετείται επί
ή στο σημείο του πωλούμενου προϊόντος και πρέπει να είναι άμεσα και απόλυτα
εμφανής στον καταναλωτή.

Οι αναφερόμενες στο
άρθρο 2 ενδείξεις, είναι αναγεγραμμένες υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, με
ισομεγέθη, ευδιάκριτα και ευανάγνωστα γράμματα με τέτοιο τρόπο ώστε να
καθίστανται άμεσα ορατές και αντιληπτές από τον καταναλωτή. Ειδικά
η τελική τιμή πώλησης πρέπει να είναι με έντονη γραφή (bold).

3. Η πινακίδα που
φέρει τις απαιτούμενες πληροφορίες δεν πρέπει να καταστρέφεται για οποιονδήποτε
λόγο, καθώς και να μην παραποιούνται, αλλοιώνονται ή αφαιρούνται οι
αναγραφόμενες σε αυτήν ενδείξεις.

 Η διαγραφή της παλαιάς τιμής στις περιόδους
των εκπτώσεων – προσφορών και η αναγραφή της νέας δεν συνιστά παράβαση.

4. Σε κάθε
περίπτωση διακίνησης/πώλησης προϊόντων, για τον υπολογισμό της ελλιποβάρειας
λαμβάνονται υπόψη από τις ελεγκτικές αρχές τα προβλεπόμενα στην παρούσα όρια
σφάλματος του οργάνου ζύγισης ή οι προβλεπόμενες στην παρούσα αποδεκτές
αποκλίσεις ζύγισης η μέτρησης.

5. Στους παραβάτες
των παραγράφων 1, 2 και 3 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

α) Μη τήρηση
πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις χίλια ευρώ (€1.000) ανά κωδικό
προϊόντος

β) Ελλιπής τήρηση
πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις πεντακόσια ευρώ (€500) ανά κωδικό
προϊόντος.

γ) Μη αναγραφή
ενδείξεων στην ελληνική γλώσσα πεντακόσια ευρώ (€500) ανά κωδικό προϊόντος

δ) Μη αναγραφή
ενδείξεων με ισομεγέθη, ευδιάκριτα και ευανάγνωστα γράμματα και την τελική τιμή
πώλησης με έντονη γραφή (bold) πεντακόσια ευρώ (€500) ανά κωδικό προϊόντος.

ε) Αναγραφή
ανακριβών ή παραπλανητικών ενδείξεων δυο χιλιάδες ευρώ (€2000) ανά κωδικό
προϊόντος.

 Άρθρο
2
2.. Ενδείξεις
επί των  πινακίδων Γενικές Αρχές


     1. Σε όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην κατανάλωση είτε εντός του
καταστήματος ή από υπαίθριους πωλητές τοποθετούνται πινακίδες
λιανικής πώλησης επί των οποίων
αναγράφονται: Α. Η τιμή
Β. Η Ονομασία, η
Ποιότητα – Σύνθεση – Ποιοτικά Χαρακτηριστικά.

2. Η ένδειξη της
Τιμής αναφέρεται σε:

α) Τιμή πώλησης ανά
συσκευασία όταν τα προϊόντα πωλούνται σε συσκευασία.

β) Τιμή ανά μονάδα
μέτρησης, πέραν της τιμής ανά συσκευασία, όπως η μονάδα μέτρησης ορίζεται
κατωτέρω (άρθρο 5) κατόπιν αναγωγής της τιμής συσκευασίας στην τιμή ανά μονάδα
μέτρησης.

 Η αναγραφή της τιμής ανά μονάδα
μέτρησης είναι υποχρεωτική
και για τα προϊόντα που πωλούνται ως μη προσυσκευασμένα, πέραν των
λοιπών υποχρεωτικών ενδείξεων επί των πινακίδων.

γ) Η τιμή πώλησης
ανά τεμάχιο ή σετ (πέραν της τιμής ανά συσκευασία), προκειμένου για βιομηχανικά
προϊόντα μη εδώδιμα, τα οποία κατά τη συνήθη εμπορική πρακτική πωλούνται με το
τεμάχιο ή το σετ. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η τιμή της περίπτωσης β.

3. Από την
υποχρεωτική αναγραφή της τιμής ανά μονάδα μέτρησης επί των πινακίδων πώλησης
εξαιρούνται:

α. Καταστήματα
λιανικής με εμβαδόν μικρότερο των 50 τ.μ. πλην καταστημάτων πώλησης προϊόντων
αρτοποιίας.

β. Περίπτερα.

γ. Συσκευασμένα
προϊόντα των οποίων η ποσότητα ισοδυναμεί με 1 λίτρο ή 1 κυβικό μέτρο ή 1 κιλό ή 1 μέτρο ή 1 τετραγωνικό μέτρο
κατά περίπτωση.

δ. Μαγειρεμένα ή
ημιμαγειρεμένα φαγητά. Παγωτά βάρους έως και 200 γραμμαρίων

στ. Προϊόντα των
οποίων η ποσότητα της συσκευασίας είναι κάτω από 50 γραμμάρια ή 50
χιλιοστόλιτρα ή πάνω από 10
κιλά ή 10
λίτρα, ή τα οποία κατά τη συνήθη εμπορική πρακτική
πωλούνται σε μικρές συσκευασίες, ή με το τεμάχιο.

ζ. Καλλυντικά,
προϊόντα αρωματοποιίας και καλλωπισμού.

4. Η τιμή πώλησης
και η τιμή ανά μονάδας μέτρησης στις πινακίδες των λιανοπωλητών αναγράφεται σε
ευρώ, υπό μορφή δεκαδικού αριθμού με δύο (2) δεκαδικά ψηφία συνοδευόμενη από το
διεθνές σήμα του ευρώ € πριν ή μετά τον αριθμό (π.χ. 0,09 €, 0,40 €, 1,25 €, ή
€ 5,42, € 7,09 κλπ.) Στην περίπτωση που το δεκαδικό μέρος είναι μηδέν, αυτό
μπορεί να παραληφθεί (π.χ. 1 €, 5€, 28 €, ή € 1, € 5, € 28 κλπ)

5. Για συσκευασίες
ειδών που διατίθενται σε σταθερές ποσότητες (ανά συσκευασία) διαφορετικές από
τη μονάδα μέτρησης τους (κιλό, λίτρο, τεμάχιο κλπ.) και για τις οποίες στο
παρόν άρθρο προβλέπεται και η αναγωγή της τιμής πώλησης τους και σε τιμή
πώλησης ανά μονάδα μέτρησης, η τιμή αυτή αναγράφεται σε μία μόνο πινακίδα,
εμφανώς τοποθετημένη, με ευδιάκριτα στοιχεία στο σημείο έκθεσης. Επισημαίνεται
ότι στην εν λόγω πινακίδα θα αναγράφεται και η ονομασία του προϊόντος. Σε
συσκευασίες ειδών μεταβλητού βάρους, στην πινακίδα αρκεί μόνο η αναγραφή της
τιμής ανά μονάδα μέτρησης εφόσον αναγράφεται επί της συσκευασίας η τιμή πώλησης.

6. Όλα τα είδη που
πωλούνται σε καταστήματα λιανικής πώλησης εκτός των πινακίδων πρέπει να φέρουν
και ένδειξη τιμής πώλησης σε κάθε επιμέρους συσκευασία τους. Η ένδειξη αυτή
αναγράφεται είτε μηχανικά (π.χ. με σφραγίδα) είτε με την επικόλληση σταθερής
ετικέτας. Εναλλακτικά, αντί της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου και εφόσον
τα πωλούμενα είδη φέρουν επί της συσκευασίας Γραμμωτό Κώδικα, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικό σύστημα αναγνώρισης και ελέγχου τιμών (price
checker) σε σημείο τέτοιο του καταστήματος, που να μπορεί εύκολα να αξιοποιηθεί
από κάθε καταναλωτή πριν φθάσει στο ταμείο. Τα ηλεκτρονικά αυτά συστήματα θα
πρέπει το κάθε ένα να αντιστοιχεί σε 300 τμ. χώρου πώλησης του καταστήματος και
στις περιπτώσεις Υπεραγορών να βρίσκονται ιδίως σε χώρους πώλησης ειδών διατροφής
και καθαριότητας και γενικότερα ειδών οικιακής χρήσης.

7. Για τεμαχιζόμενα
ή/και διατιθέμενα χύμα τρόφιμα αναγράφονται σε πινακίδα που τοποθετείται επί
του είδους αυτού τα στοιχεία του άρθρου 11.

8. Τα προϊόντα των
παραπάνω κατηγοριών της παραγράφου 7 που διατίθενται συσκευασμένα, έχουν
επικολλημένη την τιμή, ή διαθέτουν Γραμμωτό Κώδικα επί της συσκευασίας τους,
υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 6 . Σε κάθε περίπτωση στο σημείο πώλησης
των ειδών αυτών υπάρχει πινακίδα, στην οποία αναγράφεται η τιμή ανά μονάδα
μέτρησης καθώς και τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 7.

9. Για κάθε προϊόν
που πωλείται σε κατάστημα λιανικής πώλησης απαγορεύεται να υπάρχουν με
οποιοδήποτε τρόπο και οπουδήποτε εντός του καταστήματος διαφορετικές τιμές
πώλησης.

Οι συνιστώμενες ή
μέγιστες τιμές που τίθενται ενδεικτικά επί της συσκευασίας από τον προμηθευτή
είναι καταρχήν επιτρεπτές, με την επιφύλαξη της τήρησης των κανόνων του
ελεύθερου ανταγωνισμού.

10. Οι λιανικές
τιμές όλων των αγαθών που αναγράφονται στις πινακίδες, τιμοκαταλόγους,
ετικέτες, συσκευασίες κ.τ.λ. υποχρεωτικά εμπεριέχουν και τον αναλογούντα κάθε
φορά Φ.Π.Α.

11. Οι ενδείξεις
ποιότητας, σύνθεσης του προϊόντος, άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος
εάν αναγράφονται επί της συσκευασίας και ο καταναλωτής μπορεί να ενημερωθεί από
τις ενδείξεις αυτές δεν υπάρχει υποχρέωση να αναγράφονται στην πινακίδα αυτή.
Την ευθύνη για την αναγραφή των ενδείξεων αυτών στην πινακίδα φέρει ο
λιανοπωλητής και την ευθύνη για την ορθή διαβίβαση των πληροφοριών αυτών φέρει η
προμηθεύουσα επιχείρηση.

12. Κατά παρέκκλιση
προς τα ανωτέρω, όταν για τεχνικούς λόγους υπάρχει αντικειμενική αδυναμία να
τοποθετήσει ο λιανοπωλητής πινακίδα πάνω σε καθένα από τα εκτεθειμένα όμοια
(ισοβαρή, ισομεγέθη κτλ) προϊόντα, επιτρέπεται η χρήση για την αναγραφή των
προβλεπομένων στην παραπάνω παράγραφο ενδείξεων, μίας πινακίδας ανά κατηγορία
προϊόντων, που βρίσκονται σε κοινό εκθετήριο πώλησης (ράφι, καλάθι, σταντ κλπ.)
ή κατάλογο. Σε αυτή την περίπτωση η πινακίδα ή ο κατάλογος θα πρέπει να είναι τοποθετημένα
σε ορατό σημείο του εκθετηρίου πώλησης, σε άμεση γειτνίαση με τα προϊόντα και
να είναι κατάλληλα διαμορφωμένα, ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση στους
καταναλωτές. Στην περίπτωση χρησιμοποίησης καταλόγου θα πρέπει να αναγράφεται
επιπλέον η ονομασία πώλησης των προϊόντων.

13. Στα προϊόντα
που πωλούνται σε καταστήματα λιανικής/χονδρικής πώλησης, όπου έχει πρόσβαση και
το ευρύ κοινό και τα οποία σύμφωνα με το Παράρτημα 17 του Καν. 1907/2006/ΕΚ,
επιτρέπεται, λόγω επικινδυνότητας να διατίθενται μόνο σε επαγγελματίες χρήστες,
φέροντας την αντίστοιχη ένδειξη στην ετικέτα θα πρέπει να τοποθετείται κατά
τρόπο ευκρινή και ευανάγνωστο σε εμφανές σημείο, η ένδειξη: «ΠΡΟΣΟΧΗ! ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ. ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ».

14. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό
πρόστιμο ως κάτωθι:

α. Πεντακόσια ευρώ (€500) ανά κωδικό
προϊόντος για ελλιπείς ενδείξεις πινακίδας, βάσει των προβλεπομένων στις
παραγράφους 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 και 12.

β. Δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ανά κωδικό
προϊόντος για ανακριβείς ή παραπλανητικές ενδείξεις πινακίδας.

γ. Χίλια ευρώ (€1.000) ανά κωδικό προϊόντος
για ύπαρξη διαφορετικών τιμών πώλησης, βάσει των προβλεπομένων στην παράγραφο
9.

δ. Πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ανά κωδικό
προϊόντος για πώληση προϊόντων που απευθύνονται αποκλειστικά σε επαγγελματίες
λόγω επικινδυνότητας βάσει των προβλεπομένων στην παράγραφο 13.

ε. Χίλια ευρώ (€1.000) για στέρηση του ηλεκτρονικού
συστήματος ελέγχου τιμών (price checker) όπως προβλέπεται