Facebooktwitterlinkedinmail
Ανακοίνωση ανάρτησης των ∆ασικών Χαρτών, όλων των προ – Καποδιστριακών Ο.Τ.Α (συνολικά 157 Ο.Τ.Α.) των ∆ήμων Κοζάνης, Εορδαίας, Σερβίων – Βελβενδού και Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης (εκτός των προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ: Αγίου Χριστοφόρου, Ολυμπιάδος και Περδίκα) και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου τους
Από την Διεύθυνση Δασών Κοζάνης, ανακοινώνεται ότι με την αριθμ. 7754/20.01.2017 (ΑΔΑ: 65ΚΧΟΡ1Γ-ΞΚΑ) απόφασή μας, αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης Δασικών Χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε. και στη διαδρομή, https://www.ktimanet.gr/ CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx, οι Δασικοί Χάρτές όλων των προ – Καποδιστριακών Ο.Τ.Α (συνολικά 157 Ο.Τ.Α.) των ∆ήμων Κοζάνης, Εορδαίας, Σερβίων – Βελβενδού και Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης (εκτός των προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ: Αγίου Χριστοφόρου, Ολυμπιάδος και Περδίκα), σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 14 του Ν.3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α’), όπως ισχύει.
Επισημαίνεται ότι: μόνο για τον προ – Καποδιστριακό Ο.Τ.Α. Κοζάνης, εξαιρούνται της ανάρτησης οι χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις των περ. 5α και 5β του άρθρου 3 του Ν. 998/1979.
Για τους αναρτημένους Δασικούς Χάρτες μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση στην ανωτέρω ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε., μέσω της οποίας και μόνο, .πορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου αυτών.
Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκινά την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017 και λήγει την Δευτέρα 3 Απριλίου 2017. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την Δευτέρα 24 Απριλίου 2017.
Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στους Δασικούς Χάρτες εκτάσεων.
Δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί της αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης.
Ειδικά, κατά της παράληψης να περιληφθεί στους Δασικούς Χάρτες ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, αντίρρηση μπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Ο.Τ.Α. ή περιβαλλοντική οργάνωση ή άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.
Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος ανάλογα ε το εμβαδόν που αφορά η αντίρρηση.
Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο των αναρτημένων Δασικών Χαρτών και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων, παρέχονται στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης των Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ Π.Ε. Κοζάνης), που βρίσκεται στο κτίριο της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, «Ισόγειο (πρώην αίθουσα Περιφερειακού συμβουλίου)» – Τ.Κ. 50100, τηλέφωνα επικοινωνίας: 2461350415, 2461350416, 2461350443, 2461350545 & 2461350508, τηλεομοιοτυπία: 2461053406, δ/νση ηλ. ταχυδρομείου: dasxkoz@apdhp-dm.gov.gr, τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 08:00-16:00 μ.μ., καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων.
Επίσης για λόγους ενημέρωσης οι αναρτημένοι Δασικοί Χάρτες βρίσκονται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας