Facebooktwitterlinkedinmail
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της
Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας 
υπενθυμίζει στους παραγωγούς την αναγκαιότητα τήρησης των αρχών της
Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας και των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής σε
θέματα χρήσης γεωργικών φαρμάκων.
Παραβάσεις όπως  π.χ.
ψεκασμοί εντός οικισμών, ψεκασμοί σε αγροτικούς δρόμους που διέρχονται άνθρωποι
και ζώα, ψεκασμοί σε εκτάσεις προς βόσκηση, ανεξέλεγκτη ρίψη και εγκατάλειψη
των κενών υλικών συσκευασίας γεωργικών φαρμάκων μετά τη χρήση σε μη ενδεδειγμένους
χώρους (αγροί, αρδευτικά κανάλια, στραγγιστικές τάφροι, ρυάκια, ρέματα, κλπ)
έχουν ως αποτέλεσμα τη ρύπανση του περιβάλλοντος  και την απειλή της δημόσιας υγείας (δυσμενείς
επιδράσεις στον άνθρωπο και τα ζώα).
Με  το άρθρο 26 της
υπ’ αριθμ. 8197/90920/22-7-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1883Β/2013) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με την 6669/79087 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1791Β/2015) καθορίζονται οι ελάχιστες
αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται μεταξύ ζώνης ψεκασμού και ειδικών περιοχών.
Έτσι για τις  εντός σχεδίου κατοικημένες
περιοχές η ελάχιστη απόσταση εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων ορίζεται στα
διακόσια  (200) 
 Για τις εφαρμογές
όλων των  γεωργικών φαρμάκων ο
επαγγελματίας χρήστης είναι υποχρεωμένος σύμφωνα με το άρθρο 22 της υπ’ αριθμ.
8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ 1883Β/2013) να:
1.            ελαχιστοποιήσει
την πιθανότητα δημιουργίας μετακινούμενου ψεκαστικού νέφους και της έκθεσης
ανθρώπων και ζώων σε αυτό λαμβάνοντας όλα τα πρόσφορα  μέτρα.
2.            ενημερώνει
εγγράφως τους κατοίκους, τους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους της περιοχής
σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν τον επικείμενο ψεκασμό. Η ενημέρωση προς τους
επαγγελματίες (κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους κλπ) 
αφορά επιπλέον και τις επιδράσεις του γεωργικού φαρμάκου στη
δραστηριότητα τους που αναγράφονται επί της συσκευασίας και γίνεται με ειδικό
έντυπο που προβλέπεται με την υπ’ αριθμ. 10608/121856/8-10-2013 εγκύκλιο  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Το έντυπο ενημέρωσης αναρτάται στο χώρο διενέργειας του ψεκασμού και
εφόσον είναι δυνατόν επιδίδεται και στους επαγγελματίες (κτηνοτρόφους,
μελισσοκόμους κλπ) της περιοχής.
Γενικά οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων πρέπει να
λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέσο που διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος εν
γένει, του υδάτινου περιβάλλοντος και του πόσιμου νερού και να τηρούν πάντα τις
αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.
Σημειώνεται επίσης ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου
45 του Ν4036/2012 (ΦΕΚ 8Α), σε όποιον χρησιμοποιεί γεωργικά φάρμακα χωρίς να
τηρεί τα αναγραφόμενα στη συσκευασία ή την ετικέτα τους, επιβάλλεται πρόστιμο
από τριακόσια (300) έως τριάντα χιλιάδες (30000) ευρώ.