Facebooktwitterlinkedinmail
Η ελληνική πλευρά πήρε αυτά που ήθελε.
Υπήρξαν ριζικές αλλαγές σε σχέση με την απόφαση του Eurogroup της 22ας Μαΐου.
1. Το κυριότερο σημείο της σημερινής
απόφασης είναι η – για πρώτη φορά – σαφής δέσμευση του Eurogroup ότι θα
υποστηριχθεί η έξοδος της Ελλάδας στις αγορές και η επιτυχής ολοκλήρωση του
προγράμματος, με τη δημιουργία, μάλιστα, ενός σημαντικού αποθέματος ρευστότητας
για να στηριχθεί η έξοδος της χώρας στις αγορές.
2. Έγινε δεκτή η Γαλλική πρόταση για ρήτρα ανάπτυξης που αποτελούσε πάγια
διαπραγματευτική θέση της κυβέρνησης από το 2015. Η γαλλική πρόταση ουσιαστικά
γεφυρώνει τις διαφορετικές εκτιμήσεις ΔΝΤ και ευρωπαϊκών θεσμών και άρα
διασφαλίζει έναντι των αγορών τη βιωσιμότητα του χρέους, αφού το Eurogroup δεσμεύεται ότι
τα μέτρα για την απομείωση του χρέους, θα μεταβάλλονται ανάλογα με τη μεταβολή
των ρυθμών ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, αυτό μετατρέπει τους ευρωπαίους εταίρους, σε
συμμάχους στο στόχο της ανάπτυξης, αφού όσο περισσότερο μεγεθύνεται η ελληνική
οικονομία, τόσο λιγότερο θα χρειαστεί να απομειώσουν το χρέος.
3. Αποφασίστηκε περίοδος χάριτος και
επέκταση της ωρίμανσης μέχρι 15 χρόνια σίγουρα, και ενδεχομένως για περισσότερο
διάστημα, αν δεν επιτευχθούν υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης. Αυτό διασφαλίζεται από
την υιοθέτηση της ρήτρας ανάπτυξης.
4. Καθορίστηκαν τα πρωτογενή πλεονάσματα
στο 2% από το 2023 και κατά μέσο όρο περίπου στο 2% ως το 2060. Επομένως,
προβλέπεται η σταδιακή μείωση των πλεονασμάτων και κάτω από το 2%. Αυτή είναι
μία πολύ σημαντική δέσμευση, καθώς προσδιορίζει το ύψος της απαιτούμενης
απομείωσης χρέους, η οποία πλέον μπορεί να υπολογισθεί από αγορές και θεσμούς.
Εξάλλου με αυτά τα πρωτογενή πλεονάσματα, η Ελλάδα θα είναι η μόνη χώρα της ΕΕ
που θα βρίσκεται σε θετική εξαίρεση από το Σύμφωνο Σταθερότητας, καθώς με βάση
αυτό θα υποχρεούνταν να έχει πρωτογενή πλεονάσματα ύψους 2,6% στο μακροπρόθεσμο
διάστημα και όχι 2% όπως τελικά συμφωνήθηκε.
5. Υπήρξε δέσμευση για ένα φιλόδοξο
πακέτο αναπτυξιακών δράσεων από ευρωπαϊκά κονδύλια που θα δώσει προοπτική
υψηλών ρυθμών ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία στο μεσοπρόθεσμο διάστημα
(2018-2022).
6. Έγινε αποδοχή του πάγιου αιτήματος
της κυβέρνησης για ίδρυση Αναπτυξιακής Τράπεζας.
7. Υπήρξε θετική εκτίμηση του ΔΝΤ σε
σχέση με τη βιωσιμότητα του χρέους σε αντίθεση με την εκτίμηση της 22ας Μαΐου,
όπου το ΔΝΤ θεωρούσε ότι το ελληνικό χρέος δεν βρίσκεται σε τροχιά
βιωσιμότητας.
8. Αποφασίστηκε η δόση να είναι
μεγαλύτερη από τις χρηματοδοτικές ανάγκες του ελληνικού δημοσίου αφού δίνει την
δυνατότητα για πληρωμές ληξιπρόθεσμων οφειλών ύψους περίπου 1,6 δις.

Για το
Q E:
Η απόφαση του Eurogroup δίνει
την τεχνική δυνατότητα για την ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα
ποσοτικής χαλάρωσης. Ωστόσο αυτό είναι μία απόφαση που εναπόκειται πλήρως στην
ΕΚΤ που θα κάνει την ανεξάρτητη εκτίμηση της. Σε κάθε περίπτωση η πορεία των
ελληνικών ομολόγων θα καθορίσει και τη στιγμή της δοκιμαστικής εξόδου.
Απάντηση
Κυβερνητικού Εκπροσώπου στην ανακοίνωση της ΝΔ

Η αμηχανία της ΝΔ είναι
περισσότερο από προφανής.
Με τη σημερινή απόφαση η Ελλάδα
πέτυχε:
1. Ρήτρα ανάπτυξης για τη ρύθμιση
του χρέους
2. Δέσμευση για επέκταση
ωριμάνσεων και πάγωμα επιτοκίων μέχρι 15 χρόνια
3. Δέσμευση του Eurogroup ότι θα
στηρίξει τη χώρα για την έξοδο στις αγορές
4. Συγκεκριμένες δράσεις για την
τόνωση της ανάπτυξης και ίδρυση Αναπτυξιακής Τράπεζας.
Με τη σημερινή συμφωνία αίρεται η
αβεβαιότητα, εξασφαλίζεται ο καθαρός διάδρομος για την ελληνική οικονομία και η
ολοκλήρωση του προγράμματος.
Δικαιώνεται επομένως η επιλογή
της κυβέρνησης να μην πάρει ό, τι της έδωσαν στις 22 Μαΐου και να διεκδικήσει
μία συνολική συμφωνία.
Αυτό που απομένει στη ΝΔ είναι η
ντροπιαστική στάση της καθ’ όλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης.

Τα
παθήματα δεν της έγιναν μαθήματα